Hotline: 0917 202 639
Tin tức
Ngày đăng: 20.03.2018

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY ÂU LẠC 

 

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY ÂU LẠC THÁNG 02/2018 

Tháng 02/2018 Công ty TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY ÂU LẠC đã tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho công nhân công ty . Các học viên đã nhiệt tình tham gia, thực hành các phương pháp sơ cấp cứu đơn giản tại doanh nghiệp. Đây là một trong những hoạt động hữu ích và thiết thực của công ty ÂU LẠC nhằm góp phần nâng cao ý thức về ATLĐ-VSLĐ, xử lý nhanh các sự cố ban đầu nhằm đảm bảo tính mạng của người lao động khi tham gia sản xuất. Công ty TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY ÂU LẠC đã thực hiện rất tốt công tác an toàn lao động-vệ sinh lao động tại cơ sở.Tin tức khác