Hotline: 0909 526 212
Tin tức
Ngày đăng: 28.03.2016
ĐỂ HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO XANH - SẠCH - ĐẸP CỦA NHÀ NƯỚC , NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2016 TOÀN THỂ NHÂN VIÊN CTY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY ÂU LẠC ĐÃ CÙNG NHAU QUÉT DỌN , THU GOM RÁC VÀ VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ TẠI QUẬN 12 . VỚI NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC VÀ THỰC TẾ VỆ SINH CÔNG CỘNG , CTY ÂU LẠC MONG MUỐN NÂNG CAO Ý THỨC VÀ THAY ĐỔI HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN VỀ VIỆC GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG . KHÔNG XẢ RÁC BỪA BÃI , ĐỂ GÓP PHẦN TẠO RA MỘT MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH , SẠCH ĐẸP 

Tin tức khác